Privacy & Cookie Statement

Via de online dienst Siteklik worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Siteklik acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Je account

Om gebruik te maken van onze online dienst moet je je eerst registreren. Je moet dan een e-mailadres en een wachtwoord opgeven. Daarmee maken wij een account, waarbij je kunt inloggen met e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Jouw wachtwoord wordt veilig opgeslagen middels het gebruik van een bcrypt-versleutelmethode.

Voor jouw account bewaren wij je e-mailadres en ip-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij: het behulp van deze gegevens kun je veilig inloggen in ons portaal. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat je het account hebt opgeheven.

Ook bewaren we je e-mailadres zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. 

Toegang portaal

Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen ten bate van de website(s) die jij maakt met onze dienst. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Ook bewaren wij alle informatie die je op je websites plaatst. Dat kunnen we ook koppelen aan jouw ip-adres. Door jouw ip-adres op te slaan bij iedere keer dat je toegang verschaft tot ons portaal, kunnen wij onrechtmatige inlogpogingen voorkomen. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan jou en 1 jaar daarna.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze online dienst. Met deze statistieken verbeteren we onze online dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Hiervoor gebruiken wij je ip-adres en cookie-informatie. Siteklik neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten middels computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Siteklik) tussen zit. Siteklik gebruikt deze systeem o.a. om te zorgen dat Siteklik goed vindbaar is en de communicatie op jou persoonlijk kan afstemmen. Siteklik gebruikt de volgende externe computerprogramma’s of -systemen: Google Adwords remarketing en Facebook Pixel, voor het weergeven van advertenties op basis van jouw surfgedrag.

Een abonnement afsluiten

Je kunt bij Siteklik een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij je persoonsgegevens gebruiken om de betaling en facturatie af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij je factuur- en betaalgegevens. Deze hebben wij nodig om facturen te kunnen opstellen en automatische incasso te kunnen verrichten.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je het portaal kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het account bij Siteklik beëindigt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contact-formulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Nieuwsbrief en overige emails

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en onze (betaalde) diensten. Dit doen wij via email. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze e-mails. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven. Je kunt hier bovendien aangeven of je onze maandelijkse update mail met gegevens over je website(s) en onze e-mailberichten met tips en ideëen voor je website wil ontvangen. Wij doen onze best om alle e-mails zo af te stemmen dat ze voor jou persoonlijk relevant zijn. Hiervoor geldt een legitiem belang, want met deze tips helpen we jou een goede website te maken met onze dienst.

Ook versturen wij e-mails waar je je niet van kunt afmelden. Deze zogenaamde ‘transactional e-mails’ zijn noodzakelijk voor het gebruik van ons systeem. Bijv. een Wachtwoord vergeten? e-mail of een e-mail over een door jou verrichte betaling. Als je je account verwijdert zul je geen e-mails meer ontvangen, met uitzondering van e-mails die noodzakelijk zijn voor de afronding van de overeenkomst.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus bepaalde persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou de diensten te kunnen leveren waarvoor je je hebt aangemeld. Onderaan dit document vind je een lijst van bedrijven waarmee wij samenwerken en die mogelijk jouw gegevens verwerken.

Cookies

Onze online dienst gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar je kunt dan niet meer inloggen in ons systeem. Je kunt ook via je browser alle door ons of onze partners geplaatste cookies verwijderen. Na inloggen zal ons systeem weer correct functioneren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Zo maakt onze applicatie gebruik van een beveiligde verbinding via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), herkenbaar aan het slotje in je browser. Ook maken wij gebruik van backups op externe locatie. Wij instrueren onze medewerkers ten aanzien van een goede beveiliging van hun apparaten en het gebruik van veilige login-methoden. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

 

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
  • Het corrigeren van fouten.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • Intrekken van toestemming.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Onze contactgegevens:

Siteklik
Brieltjenspolder 28F
4921 PJ Made
Nederland